Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org
Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

 
Gallaeciae Monumenta Historica

Os documentos do Tombo de Toxos Outos (1038-1334 )

Ed. de Francisco J. Pérez Rodríguez; Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004
Códice de finais do século XIII; elaborado en pergamiño contén 796 documentos, a maioría redactados entre 1038 e 1334 en latín, galego e castelán. Procedencia: Arquivo Histórico Nacional (Madrid) (sig. Códices L. 1002). >>

O libro do subsidio (1500)

A Igrexa de Santiago contra 1500 (O libro do subsidio). Ed. de Mercedes Vázquez Bertomeu; Verín-Santiago de Compostela: Lóstrego Edicións, 2003.
Mercedes Vázquez Bertomeu
Códice elaborado contra 1500, que é traslado dun anterior datable entre 1485-1488; elaborado en pergamiño, contén 49 folios escritos en castelán nunha elegante gótica libraria. Procedencia: Arquivo da Catedral de Santiago (ACS, CF 36). >>

Institucións colaboradoras