GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D247
1459, xuño, 13
[Inicio dunha nota moi mutilada]. (fol. 69v)
En este día Elvira Peres (...) sua filla Catalyña deu (...) a Diego de Paaços (...) sua (...) (fol. 69v)