GMH/ÍNDICE A-Z

529
1434decembro, 15

O cóengo Álvaro de Aguiar, como vigairo do chantre, outorga poder a Afonso Ares para facer colacións, excomungar, absolver, etc. mentres el se ausenta do bispado. (fol. 164v)

En este dito día et ora e por estas tests. o dito Alvaro d’Agyar deu seu poder conprido, jeeral et abastante asy como o el avya do dito chantre, Afonso Ares para que por el et en seu nome fose vi e do dito chantre fose vigario en quanto el era fora deste obispado et para que podese collar e presentar etç. e dar carta e cartas de asoluçon e escomuyon et outras quaes quer que conprideiras sejan etç., sobre lo qual lle outorgou poder abastante etç. Tests. os sobre ditos.