GMH/ÍNDICE A-Z

156

marzo, 16

Afonso Sánchez de Coque, recadador real, outorga poder ao rexedor Álvaro Afonso da Fonteíña para que recade o portádego da Ponte. (fol. 49-49v)

Afonso Sanches de Coque.

En este día Afonso Sanches de Coque recadador outorgou poder conprido, segundo que o el tina de noso señor (fol. 49)
el rey, Alvaro Afonso da Fonteyna rejedor da çidade d’Ourense, para que por el et en seu nome posa coller, reçeber et recadar o portalgo da ponte d’Ourense perteesçente ao castello d’Alva et para que posa coller todos e quaes quer mrs. ao dito portalgo perteesçentes el ou o que seu poder ouver etç. sobre lo qual lle outorgou poder abastante segundo que o el tiña do dito señor rey etç. Tests. Pero Roys de Salazar et Loys Garçia de Cordova et Benedito Rodrigues sobriño de Pascoal Rodrigues e outros.