GMH/ÍNDICE A-Z

047
1457

-47-

Fe.

En Rriãjo, lũus, xx djas do dito mes de junjo, ano4 dito. Paresçeu Pero do Vilar / de Rreconco ante Fernando de Catoyra, alcayde135 do señor, e acusou e / demãdou fe contra Jon Gillelmes de Villacoua, morador ẽno Paaço, por quanto le / avía asinado o dito Fernando de Catoyra para oje ao dito Jon Gillelmes que trouxese / seus testigos, en rrasõ de çerta jnjuria; e porque nõ pareçeu, absolueu ao / dito Pero do Vilar e cõdenou ẽno praso ao dito Johán Gillelmes. Testigos: Jon d'Ou/ril e Jon Paas4 e Pedro de Fruýme136. //

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
135. Alcayde está sobre a liña. Debaixo está riscado mayordo[mo] e allcalde.
136. Debaixo da nota, no pé da páxina, está escrito feita (varias palabras ilexibles) custolle C brancas.