GMH/ÍNDICE A-Z

140
1457

(39V)

-140-463

Torre de Rriãjo.

O que rreçebeu Gonçaluo Mariño de Fernando de Catoyra / cõ a casa e fortalesa de Rriãjo.

Primeyramẽte:
    Húa cadea de ferro cõ seu cãdado e çinco farrou/peas e dúas esposas464.
    Hũas coyraças.
    Tres huchas.
    Tres ballestas: J de aseyro, IJ de pao4.
    Quatro baçinetes.
    Hũu trono cõ seu serujdor e hũu fole de póluora.
    Dos carcaixes de biratõos.
    Hũu torno de armar ballesta.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
463. Esta nota que recolle un inventario de bens está escrita en dúas columnas; na primeira, escribiu torre de Rriãjo, a xeito de título; na columna de dereita redactou a lista.
464. Despois está riscado e hũas
.