GMH/ÍNDICE A-Z

13
1402, mayo, 15 y 16. Ś Santiago

Carta de confirmaciˇn y absoluciˇn y habilitaciˇn, hecha por el arzobispo Don Lope de Mendoza con su Cabildo, en favor de Gonzalo Ozores de Ulloa y su linaje, por la que le absolvÝa de las censuras que le habÝa impuesto el arzobispo don Juan GarcÝa Manrique, y le confirma la tierra de Grobas con las mismas condiciones con las que la habÝa tenido antes de su inhabilitaciˇn. Sigue el juramento de fidelidad hecho por Gonzalo Ozores.

A. Ś Santiago. A.H.D. Leg. 45, fol. 45. Perg. original, 42 x 28 cms.

Anno do Nasšemento de Nosso Sennor Ihesu Christo de mill e quatrošentos e dous anos, quinze dias andados do mes de mayo, seendo don Loppo, por la graša de Deus e da santa Egllesia de Roma, aršobispo de Santiago, capellan mayor del rey e seu oydor da sua Audienšia, ẽno cabid§o da claustra da egllesia de Santiago, presente dom Gonšalvo Sanches de Benda˝a, Deam de Santiago et as outras personas e coengos da dita Egllesia que hi quiseron e poderon sẽer juntados en cabid§o per tangemento da campŃa, segundo que an de custume et espešialmente chamados para fazer esto que adeante se contem. Enton, o dito senor aršibispo disso que bem sabian os ditos Deam, personas e coengos, et era notorio, en como dom Johan Garšia Manrrique, aršibispo que fora de Santiago, seu predešesor, por šertas malquerias, odios e rancores que ouvera, et esso mesme, por šertos deservišos que dezia que Gonšalvo Ossorez de Vlloa, escudeyro, fezera a Igllesia de Santiago e a el, privara a el e a toda sua gẽerašom et lle tirara a casa de Grovas con šerta terra e friigesias a ela perteesšentes, que eram e som da dita Egllesia de Santiago e del en seu nome, et as quaes, o dito Gonšalvo Ossorez tiina (sic) en feudo da dita Egllesia et era seu vassalo et dos aršibispos dela, segundo que som os outros cavalleiros e escudeiros que tẽem e an terra da dita Egllesia, e dera a dita terra e casa a outra persona, et demays fezera inhabile ao dito Goncalvo Ossorez et sua geerašon e os inhabilitara en quanto el podera, para poder aver a dita terra ou outra qualquer sobre las quaes cousas en hũu con seu cabid§o fezera constetuišom jurada, notada et firmada aos Sanctos Avangeos, afirmando et querendo que a dita terra nunca lle fosse nen podesse seer tornada nen restetuida, segundo esto todo mays conplidamente era contiudo ẽnas ditas privašom, doašom et constituyšom sobre ello feytas. Et que el agora, sabendo et seendo šerto que era proveyto et onrra da dita sua Egllesia et seu, et outrosy por quanto o dito Gonšalvo Ossores era et he, moy obediente aa dita Egllesia et a el, et por moytos et diverssos servišos que esso mesme fesera et fasia de cada dia aa dita Igllesia et a el e se offeresšia (obligava) et queria fazer, et el entendia que a dita Egllesia et el seeriam por el bem servidos et onrrados, et os seus vassallos, lavradores et outras [gentes] bem defendidos, que era sua entenšom et queria en hũu con o dito cabid§o, non enbargante as ditas privašom, deacom e constituycom e constituycom [sobre ello feytas] ao dito Gonšalvo Ossorez e a toda sua gẽerašom e restituirllo e tornarlle a dita casa de Grovas, terra et friigesias (borroso ▒ 12 espacios) por vasallo da dita Egllesia, segundo que era da primeira et en fazend§o asy, que absolvia et absolveu logo en forma deuida (▒ 15) cabid§o que presentes syam et resšeberom a dita absolušom et desy logo o dito senor aršibispo en hũu con o dito cabid§o (▒ 20) as ditas constituišom, privašom et doašom et disseron todos en hũu que habilitavam et habilitaron ao dito Gonšalvo Ossores (▒ 12), fillos et fillas, neptos et neptas et toda outra sua gẽerašom et posteridade et eos fasiam et feseron habilles et ydoneos (▒ 20) teenra dita casa, terra e friigesias et outras quaesquer que lles forem e seiam dadas, et que logo restituyam et restituyrom (▒ 10) et tornaron deviam et derom a dita casa, terra de Grovas et friigesias ao dito Gonšalvo Ossorez, para que as tevesse et possuysse, sen enbargo algũu, segundo et ẽna maneira que as tiinam et possoya ante das ditas constituišom, privašom et doašom, et que o tomavam et tomaron por vassallo da dita Egllesia, aršibispo, deam et cabid§o. Et desto que mandavam, a min notario jusso scripto, que fezesse delo hũu testemoyo, deus et mays para garda da dita Egllesia et do dito Gonšalvo Ossorez et de toda sua gẽerašom. Esto foy ẽno dito cabid§o, ano, mes et dia et era. Testemoyas que estavam presentes ẽno dito cabid§o: Johan Diaz, Lišenšiado en Leys, Deam de Mondonnedo, Johan Rodriges (▒ 12) aršidiago de Trastamar, Nuno Gonšalves, aršidiago de Reyna. Gonšalvo Eanes. Loppo Garšia. Gonšalvo Peres. Pero Affonso. Johan (roto ▒ 20). Pero Fernandes, Bachiller en Decretos et juiz de Luou. Affonso Martin, thesoureiro da Egllesia de Santiago. Diego Loppes, aršidiago de (▒ 5) Lugo, Pero de Barraes, thesoureiro ẽna Egllesia de Tuy. Pero Fernandez de Gruma, Gonšalvo Freyre, Afonso da Veyga, Johan [Fernandez de Segu]enza, Johan Gomes de Alcala, Garšia Peres de Campo, Roy Fernandes de Vex. Roy Sanches de Moscoso. Aras Affom de Padron. Rodrigo (▒ 20). Gonšalvo Fernandes de Gru˝a. Pero Fernandes de Trivaldes. Diego Moniz. Johan Loppes de Villoussaz. Rodrigo Aras de ăervantes e Johan Fernandes de Cannas. Affon Fernandes de Leom. Gomes Rodriges, coengos ẽna dita Egllesia de Santiago.
Item, despoys desto, dez e seys dias do dito mes do ano sobredito, seendo o dito Dean et cabid§o juntados, ẽna torre nova por tangemento da campŃa, segundo que an de custume, o dito Gonšalvo Ossorez, fezo juramento aos Sanctos Avangeos, que corporalmente con suas mŃos tamgeu, et prometeu de seer leal et verdadeiro vassallo da dita Egllesia de Santiago et do dito senor aršibispo don Loppo et do Deam et Cabid§o da dita Egllesia de Santiago et de seus subšessores, et jurou et prometeu de gardar seu servišo et onrra et proveyto de todos en gẽeral, et de cada hũu en espešial, et gardar, defender et onrrar seus homes et lavradores et outras quaesquer, suas cousas; et que se visse dano, mal ou desonrra do dito senor aršobispo, ou dos ditos Deam et cabid§o, ou de cada hũu delles, que lle lo estovaria a todo seu poder et lle lo faria saber (▒ 15) que el podesse et os ajudaria contra qualquer persona, salvo contra el rey, seu senor, et jurou et prometeu de teenr (sic) et gardar todo aquello que os vassallos da Egllesia de Santiago que della som feudatarios ou della teem terra en feudo son tiudos de (▒ 20). Esto foy ẽno dito cabid§o ẽnos ditos dia et era. Testemoyas que forom presentes, os ditos Johan Diaz, Lišenciado, et Deam (▒ 12), Luppo Garšia, Gonšalo Peres, Gonšalo Freyre. Affom de Veyga, Joan Fernandes de Seguensa. Johan Gonšalves de Alcala (▒ 12). Rodrigo Aras de Cervantes. Johan Fernandes de Cannas et outros.
Et eu, Roy Fernandes, canonigo ẽna Eglesia de Santiago, por la autoridade apostolica, publico notario, a todo esto que dito he, con as ditas testemoyas, presente fuy e escripvi, et aquÝ meu nome e signal acostumbrados po˝o en testemoyo de verdade, que tal he. Rodericus (signum).

Materias

audiencia; cabaleiro; cabido; campß; castelo; catedral; claustro; cˇengo; constituciˇn; decretos; embargo; escudeiro; evanxeos; familia; feudo; fidalgo; filla; fillo; freguesÝa; igrexa; labrego; leis; libro; licenciado; manual; mercÚ; mesa arcebispal; neta; neto; notario apostˇlico; notario maior; oidor; preito homenaxe; rei; rexistro; terraria; vasalo; violencia; xuramento; xurisdiciˇn; capelßn

Persoas

Afonso da Veiga, cˇengo de Santiago de Compostela; Afonso Fernßndez de Leˇn, cˇengo de Santiago de Compostela; Afonso MartÝn, tesoureiro de Santiago de Compostela; Ares Afonso de Padrˇn, cˇengo de Santiago de Compostela; Diego Lˇpez, arcediago; Diego Moniz, cˇengo de Santiago de Compostela; GarcÝa PÚrez do Campo, cˇengo de Santiago de Compostela; Gˇmez RodrÝguez, cˇengo de Santiago de Compostela; Gonzalo Eßns, cˇengo de Santiago de Compostela; Gonzalo Fernßndez de Bruma, cˇengo de Santiago de Compostela; Gonzalo Freire, cˇengo de Santiago de Compostela; Gonzalo Ozores de Ulloa, escudeiro; Gonzalo PÚrez; Gonzalo Sßnchez de Benda˝a, deßn de Santiago de Compostela; Lopo GarcÝa; Nuno Gonzßlez, arcediago da RaÝ˝a; Pedro Barrßs, tesoureiro de Tui; Pedro Fernßndez de Tribaldes, cˇengo de Santiago de Compostela; Pedro Fernßndez, bacharel e xuÝz de Luou; Pedro Gonzßlez de Bruma, cˇengo de Santiago de Compostela; Roi Ares de Cervantes, cˇengo de Santiago de Compostela; Roi Fernßndez de Ves, cˇengo de Santiago de Compostela; Roi Fernßndez, cˇengo de Santiago de Compostela e notario; Roi Sßnchez de Moscoso, cˇengo de Santiago de Compostela; Roi, cˇengo de Santiago de Compostela; Xoßn; Xoßn DÝaz, licenciado, deßn de Mondo˝edo; Xoßn Fernßndez de Canas, cˇengo de Santiago de Compostela; Xoßn Fernßndez de SigŘenza, cˇengo de Santiago de Compostela; Xoßn GarcÝa Manrique, arcebispo de Santiago de Compostela; Xoßn Gˇmez de Alcalß, cˇengo de Santiago de Compostela; Xoßn Lˇpez de Vilouzßs, cˇengo de Santiago de Compostela; Xoßn RodrÝguez, arcediago de Trastßmara; Lope de Mendoza, arcebispo de Santiago de Compostela

Outros

Leˇn, reino; Lugo, cabido; Mondo˝edo, cabido; Santiago de Compostela, cabido; Tui, cabido; Santiago de Compostela, arcebispado

Lugares

A Coru˝a; Alcalß de Henares; Bruma, San Lourenzo; Cervantes; Grobas, castelo; Grobas, terra, antiga xurisdiciˇn; Leˇn; Lugo, diocese; Luou, Santa MarÝa; Mondo˝edo, diocese; Padrˇn; Roma; Santiago de Compostela; Santiago de Compostela, arquidiocese; Santiago de Compostela, igrexa catedral; SigŘenza; Trastßmara, arcediagado; Tribaldes; Tui; Ulloa; Vilousaz