GMH/ÍNDICE A-Z

1350
1483, xullo, 7. Lugo
O Cabido de Lugo outˇrgalle en pensiˇn perpetua ˇ cˇengo Pedro Afonso dous terreos edificables prˇximos ß r˙a da Cruz, freguesÝa de Santiago de Lugo, por renda anual de trece marabedÝs.

MADRID, AHN, Cˇd. 419 B, f. 27 v.

Saban quantos esta carta viren como nos o cabidoo da iglesia de Lugo sendo juntados en noso cabidoo por son de canpaa tangida, segundo que avemos de uso et de costume, dentro en a dita iglesia ašerca da porta por donde suben a os orgoos dela, entendendo que fasemos noso proveyto et de nosos subšesores, damos a pension et por nome de pension a vos Pedro Afonso, canonigo da dita yglesia, para vos et para vosos herdeyros et subšesores, as duas prašas de casas chamadas de Maria Nunes, que son sytas et locadas en esta šibdade de Lugo ašerca da rua da Crus sub o signo da Capela de Santiago, et iasen en par de huna das partes cabo das prašas de casas de Afonso Lopes de Lugo, vesino de Viveyro, conven a saber cabo de outra praša que nos demos a pension a o dito Afonso Lopes, en que morou Pedro de Aguiar, et cabo da torre das casas do dito Afonso Lopes, que foron de Ruy Lopes, seu padre, et da outra parte iasen en par cabo da casa de Afonso Lopes Manos, et topan en a rua publica; as quaes prašas son as duas teršas partes delas dos aniversarios da dita yglesia et a outra terša parte dos capelaes sen rašon. As quaes ditas prašas vos damos a pension, segundo dito he, por jur de herdade para senpre con todos seus dereytos et jures et pertenenšas et usos que han et deven aver asi de dereyto como de feyto et con seus saydos et entradas et orto de maneyra que vos et vosos herdeyros et subšesores, que desšenderen de vos, posades aver et teer et aiades et tenades as ditas prašas et fašades en elas casa ou casas et as tenades et aides et fašades delas et en elas o que quiserdes ben asi como de vosa cousa propia, salvo que as non posades dar nen vender a iglesia, nen a moesteyro, nen a outro lugar religioso, salvo a a dita yglesia de Lugo. Et se as quiserdes bender vos ou vosos subšesores, que subšederen en o dereyto delas, a outra persona ou personas que o fašades ou fašan saber a nos, o dito cabidoo, ou a nosos subšesores, donde as avedes et resšebedes, primeyramente, et se o dito cabildo quiser dar tanto por elas como outro que seiades et seian tyudos dellas dar. As quaes ditas prašas et casas que en elas foren feytas de pension, en cada hun ano, por elas trese maravedis de longos por dia de Sant Martino de novembre, postos en pas et en salvo en esta šibdde de Lugo a nosos reyndeyro et colledor dos ditos aniversarios os dous teršos, et ho outro teršo a os ditos capelaes sen rašon, et šesando de pagar a dita pension por tres anos ou os ditos vosos subšesores et herdeyros, que subšederen en o dereyto das ditas prašas et casas que en elas foren feytas, que por ese meesmo feyto pergades et pergan as ditas prašas et casa que en elas foren feytas a nos, o dito cabidoo, et a nosos subšesores con todos los boos paramentos que en elas foren feytos.

Et eu, o dito Pedro Afonso, que presente soo asy rešebo as ditas prašas de vos, o dito cabidoo, a pension, segundo dito he, por los modos, maneyras et condišoos sobreditas, et obligo a min et a meus bees et dos ditos meus herdeyros et subšesores, que subšederen en o dito dereyto das ditas plašas et casas que en elas foren feytas, de conplir, teer et gardar todo o sobredito, segundo en esta carta se conten.

Et nos, o dito cabidoo, asi vos lo outorgamos, et porque seia šerto outorgamos et mandamos delo faser duas cartas por lo notario juso escripto, anbas en hun tenor, huna para vos, o dito Pedro Afonso, et vosos herdeyros et subšesores, et outra para nos, o dito cabidoo, et por mayor firmesa mandamos seellar con noso seello pendente a carta de vos, o dito Pedro Afonso, et a nosa que se deyte et pona en o noso libro dos foros et pensoos sygnada do dito notario.

Que foy feyta et outorgada en a dita šibdade de Lugo en a dita yglesia et lugar, dia quarta feyra, vynte et hun dias do mes de mayo, ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et šinquoeenta et šinquo anos.

Testigos que foron presentes: Afonso Martines de Galdo, chantre; Gonšalvo Peres, aršediano de Sarrea; Gonšalvo Rodrigues de Parrega, thesoreyro; Juan Ares da Tulla; Juan Vidal, Lopo Garšia, Diego Vasques, Fernando Afonso, Pedro Meendes, canonigo; et Juan de [...], rašioneyros da dita yglesia.