GMH/ÍNDICE A-Z

193

abril, 11

Pedro de Reza dimite como recadador das sisas nos coutos. (fol. 62v)

A XI dias de abril, Pero de Reça diso porante Alvaro Afonso da Fonteyna, recadador dos mrs. das sisas, que el que se demetia de recadar os ditos mrs. da sisas dos coutos et que des aqui endeante que os non recadaria et que parasen mentes en elo, senon que protestava se se perdesen que el nen seus beens non fosen a elo tiundos etç. Tests. Afonso Anriques, Afonso Garçia pedreiro, Ares Fernandes alfayate.