GMH/ÍNDICE A-Z

D25
1459, marzo, 7
Afonso de Fares obrígase a pagar a Gonzalo Rodríguez, como representante de Rodrigo Xitón, 920 mrs. que debe a este. (fols. 8v-9)

Feita e dada. Gonçalvo Rodrigues de Gostey.

En este dito día et ora por estes tests. Afonso de Fares, morador en Bargea, obrigou sy et seus beens de dar et pagar a Gonçalvo Rodrigues, morador en Gostey (fill)* fasedor de Rodrigo Gyton, noveçentos et viinte mrs. de moeda vella branca en tres dños., os quaes son que o dito Afonso de Fares devia ao dito Roy (fol. 8v)
(...) se for achado que enno testamento (...) Rodrigo Gyton mays mrs. estan (...)dos ou menos que tantos (...) et obrigouse de os pagar (...)de delles ata as ledeynas (...) et a outra ameatade ata d(ia) de Santiago, primeiros praseos sigentes, sopena do dobro etç., para o qual obrigou sy et seus beens etç. Tests. os sobre ditos.