GMH/ÍNDICE A-Z

322

xullo, 13

Álvaro Gómez de Escalona, chantre, outorga poder para actuar no seu nome ao reitor de Santa María de Milmanda. (fol. 100)

Roy Monyz clerigo. Feito e dado.

A XIII dias do dito mes de jullyo en Ourense, don Alvaro Gomes d’Escalona, chantre enna d’Ourense, deu todo seu poder conprido e feso seu vigario e acipreste a Roy Monys, clerigo reytor de Santa Maria do Alcaçare de Millmanda e que posa reçeber et et recadar todas las procuraçoens e frutos e pan e viño e dereitos do dito seu chantrade[go] e poer sentença e entredito descomuyon en quaes quer igleias e personas etç. e alçalo et oyr pleytos etç. e sentençiar etç. e reçeber e recadar etç. Poder abastante etç. Tests. con tanto que non posa collar nen apresentar nen oyr pleytos de casamentos nen revocou o poder que ha dado Alvaro d’Agyar, ante ho ouvo por firme etç. Tests. Alvaro dAgyar coengo, Roy Conde, Ares de Samoos escudeiros do dito señor chantre.