GMH/ÍNDICE A-Z

451
1434outubro, 20
O notario Álvaro González comprométese a recadar o que lle corresponde da alcabala do viño. (fol. 134bv)

   
En este dito día et ora et por estas testemunyas o dito Alvaro Gonçalves notario se obrigou de coller et recadar toda a dita alcavala da dita dorna de todo o dito anno, salvo dos ommes que Alvaro Çide ha de demandar e os outros que os demande todos o dito Alvaro Gonçalves, et o dito Alvaro Çide delle poder para \coller et recadar a dita renta/ et en este dito día e ora e por estas tests. feseron juramento de non enganar nen burral hun ao outro e de a coller ben e fielmente. (fol. 134bv)