GMH/ÍNDICE A-Z

517
1434decembro, 9
Iudá Pérez outorga outro poder ao seu fillo Abrahán para recadar o que lle deben no bispado. (fol. 160v)

Yuda Peres.

En este dito dia e ora e por estas tests. o dito Yuda Peres deu todo seu poder conprido Abraan seu fillo, para que podese reçeber et recadar todos et quaes quer mrs. que lle sejan devidos do dito seu recadamento deste dito obispado e dar carta e cartas de pago, con tanto que as cartas de pago que der que sejan firmadas de seu nome e escriptas por sua maao e signados do signo de min o dito notario et de outra gisa que non vallan etç. Poder abastante etç. Tests. os sobre ditos.