GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo

87 A

1329, decembro, 18.
Diego Martínez, chamado Bacoro, véndelle a Rodrigo Fernández da Costa un tercio da metade da viña de Carroceira, sita en Vilamaior, en 100 marabedís.
A, perg., de 55 x 305 mm, que se atopa cosido en Escrituras Antiguas I, entre o fol. 18 e 19 (Arm. 3, n.º 8/1). Letra semigótica.

Era de mill et ccclxvii annos xviii dias de desenbro. Conosçuda cousa seia a quantos esta carta viren commo eu Diego Martines dito Bacoro vendo a uos Rodrigo (Bieito?) Fernandes da / Costa et a uossa muller Maria Martines et a uossa uos hun terso da meatade da vinna que ias en Caroseyra que foy de meu padre Martin Gonçales da qual minna nana Marina / Martines deu a meatade a Gonçaluo Martines et commo se departe esta meatade de que uos eu vendo este terso desta outra commo ias en meo depertida por marcos entre la / outra uossa et a outra de Gonçaluo Martines et commo vay ferir de testa na de Domingo do Costal et da outra parte na via antigoa que vay pera Caes a qual uos / vendo con sua carrega et con sou foro. Et reçebo de uos por preso çen mor. de moneda del rey don Fernando de que me outorgo de uos por ben pagado. / Et esta vençon uos outorgo de faser de pas por min et por meus bees. Et que esto seia çerto mandeyuos ende faser esta carta por Ruy Fernandes / escusador publico por Johan Yanes notario de Villamayor. Testemoyas que presentes foron: Johan Fernandes clerigo de Quende Affonso Fernandes do Curral Diego Perrote et Juhan / da Veyga visinos de Villamayor. Et eu Ruy Fernandes escusador sobredito que presente fuy et por mandado das ditas partes esta carta escriuy et en ela / puge meu nome et signal do dito Juhan Yanes que tal he (Signo)

(Reverso):
A. 34. B. nº 21. M. x. nº 33. Carta de benta de huna herdad sita en Carroceira al Cabildo.