GMH/ÍNDICE A-Z

F-E2
1496, novembro, 29
Afonso Díaz outorga poder ao seu criado Xoán Flores para proceder en certas dilixencias ante o provisor episcopal. (fols. 3v-4)

Poder de Afonso Diaz.

En veynte et nove dias del mes de (dezenbro)* /novenbro\ Afonso Dias dou poder a Joan Flores, seu criado que era presente, para que en seu nomme se presentar antel señor provisor Estevan Rodrigues de Muros con un escripto de apelaçion e yntimarlo etç. e faser los abtos e diligen-(fol. 3v)
çias quel faria e obligouse delo aver por firme etç. e o relevou etç. Tests. Afonso Lopes de Guyçamonde e Diego de Cotorino veziño de Rayro.