GMH/ÍNDICE A-Z

E2-15
1435, maio, 5
O procurador do Concello encárgase de enviar cartas do Concello e do corrixidor a Vasco Fernández de Ramuín e a Rodrigo de Zamora nas que se trata sobre a prisión de Gómez de Cornoces. (fol. 8v)
Anno sobre dito, a Vº dias do mes de mayo, Loys Gonçalves, Alvaro Afonso, Estevo Fernandes, Gomes de Chantada rejedores, Pero Fernandes, Afonso Anriques juises, mandaron Afonso Ares procurador do conçello da dita çidade que enviase hun mesageyro con cartas do corregedor Fernando Gonçalves del Castilo e do conçello a Vasco Fernandes de Ramuyn et Rodrigo de Çamora sobre razon da prigon de Gomes de Cornoses, et que lle dese de seu selario viinte e çinqo mrs. branca en tres dños.