GMH/ÍNDICE A-Z

E1-2
1436( )
O procurador require aos xuíces para que fagan pagar a Afonso Ares certa débeda relacionada co arrendamento de multas. (fol. 1)
En este dito día e por estas tests. o dito Afonso de Meende procurador diso que ficava que mostrando o dito Afonso Ares deligençias das ditas pennas e çertada en como fosen devidas e sendo çertas e as deligençias que sobre elo fesese et requerementos aos juises que llas fesese pagar, et mostrando todo esto e sendo as ditas pennas çertas, que selas os ditos juises non exsepcutasen que el ficava de faser aos ditos juises que las exsepcutasen, e non as querendo os ditos juises exsepcutar que las descontasen da dita renda, et exsepcutandoas os dito juises que non le fose descontado cousa alguna.