GMH/ÍNDICE A-Z

510
1434decembro, 1

Vasco de Vilariño, morador en Codesedo, outorga poder a Xoán Vázquez e a Pedro Colazo para que reclamen dúas vacas e outros bens que lle foran collidos. (fol. 158)

En este día Vasco de Codesedo Vylariño, morador enno couto de Codesedo, deu seu poder conprido a Joan Vasques e a Pero Colaço e a qual quer delles, para que posan demandar, aver e cobrar de Alvaro de Carrajo duas vacas e de Fernando Cabeça de Bençes, fillo de Vasco de Vençes, çertos beens que lle tomara que diso que vallerian dous mill mrs. etç. e dar carta de pago etç. Obrigou seus beens etç. Tests. Afonso escripvan, Pero Lourenço de Pyñor e Gonçalvo Peres lavrador. (fol. 158)