GMH/ÍNDICE A-Z

D160
1459, maio, 7
Mandamento á muller de Ares, tendeiro, e a Aldonza García para que nun prazo de tres días paguen a Fernando Laso media fanega de trigo que este xurou que lle debían. (fol. 48)

Fernando Laso.

En este día et por estes tests. mandaron a moller de Ares tendeiro et Aldonça Garçia que a terçeiro dia desen et pagasen a Fernando Laso media fanega de trigo ou a vallya dela que jurou que lle devian et leixaron en seu juramento deçesorio con as costas; Garçia Paas clerigo.