GMH/ÍNDICE A-Z

A8
1378(?)
Antonio Miguélez, de Gustei, afora a Domingo Soutullo e a súa muller para sempre unha leira de monte nesa freguesía por cuarta de viño e composta. (fol. 6)
Iten en este dia sobre dito. Sabean etç. que eu Antonio Miguelles, morador en Gostey, dou e outorgo a foro a vos Domingo Soutullo morador en Gostey e a vosa moller et a toda vosa vos para senpre huna (...) de monte que jas en termino de Penelas a su a viña da iglesia (de) Gostey e en fondo entesta en hun leiro que fui de Domingo Palas da Carreira (...) de huna parte vay topar enno outeiro de Cova de Lobo et parte (...) do (val) da Cabrita, por tal condiçon que o lavredes etç.
en maneira (...) ende a min e /aa dita\ (a)* miña vos para senpre da que he de disemo (...) quarta do viño e conposta que deus y der enna viña (...) d’Ourense que llo façades (...) (fol. 6)