GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

317

xullo, 9

Dous veciños de Chapa levan a vender trece moios de viño de Xoán Carballo, veciño de Sobrado. (fol. 99)

Joan Carballo. Feita e dada.

En este dito día, sesta feira, IX dias do dito mes, Joan Carballo morador en Sobrado deu seu poder conprido a Vasco Dente morador en Chapa e a Lourenço Portella morador cabo Chapa e a cada hun delles, para que en seu nome posan vender e levar a vender a quaes quer terras que quiseren trese moyos de viño que diso que del levavan alugadas e vender o dito viño e pagar alcavala del e reçeber alvala de pago e pagarse dos alquilleres para que en elo posan faser todo o que el faría presente sendo etç. Obrigou seus beens etç. Tests. Afonso de Logilde alfayate et Benedito et outros.