GMH/ÍNDICE A-Z

A6
1378?)
Subforo a Gonzalo Conde e seu irmán, con condición de pagar o foro ao señorío, e seis libras ao subforista. (fol. 5v)

(Sabeam quantos esta carta de procuraçon viren como eu ... Gonçalves)*
suas entradas e seidas etç. por tal condiçon que o lavredes etç. et pague-des aos señorios os seus foros e dereitos que por el han de aver /e eu ou miña vos eramos teudos de faser\ et que dedes ende vos e toda vosa vos de foro (cada anno)* por lo dito lugar a min et a toda miña vos para senpre seis libras de dños. brancos
desta moeda que ora corre de que contan XL pares de dños. novos por tres libras et pagaredes las (p)* cada anno por dia de nathal (...) et obrigo todos meus beens etç. para anparar etç. Et /Nos\ o dito (...) Conde e Gonçalvo Conde seu yrmao, por nos e por toda nosa vos para senpre, asi reçebemos etç. Et para lavrar et pagar et conprir (...) as condiçoens desta carta e cada huna delas obrigamos etç. Et (...) que contra esto pasar etç. que peyte por pena çem mrs. etç. et (...) etç. (Tests.)* feita etç. Tests. Roi Garçia de Paradela, Afonso da Carreira (...) en Gostey e Lourenço de Paaços morador en Abruç(...)os e outros.
Feyta e dada.