GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D219
1459
Sentenza contra Gonzalo Núñez de Mende, en rebeldía e contumaz, seguramente en preito que mantiña con Xoán da Arca. (fols. 64bv-64c)

Joan da Arca. Feita e dada.

[(...) os ditos alcalldes mandaron por (...) Gonçalvo Nunes de Meende ausente (...) ausençia et rebeldia e por tres con(tumases ...) et fe que deu Alvaro Fernandes que o en]* (fol. 64bv)
prasari(...) paga(...).