GMH/ÍNDICE A-Z

224
1335, maio, 25
conta

O cabido exime ao seu mordomo, Gonzalo Rella, da contabilidade de 689 mrs. correspondentes á metade da ración de Lourenzo Veegas e que o cabido repartira entre os seus membros tras a súa morte.

ACOu, Escrituras XII, 83

Sabbeam quantos esta carta virem que nos Pero Paez dayam e o cabidoo da igleia d’Ourensse prometemos e obrigamos nos a quitar a todo tenpo sen dano e sem perda a vos Gonçalvo Rella nosso moordomo de seysçentos e oyteenta e nove mor. de brancos doyto en soldo o mor. de quen quer que volos demande. Os quaes vos devedes da meatade da raçom de Lourenço Veegas duun anno en que o nos mandamos contar depus sa morte. Os quaes dineyros partimos entre nos por que achamos que o dito Lourenço Veegas nonnos avya daver de dereyto. Et para vos fasermos quite sigundo sobre dito he obrigamos vos os beens da nossa mesa do cabidoo. Et que esto seia çerto e non veña em dubda damos vos ende esta nossa carta abberta e seellada con nosso seello pendente do dito cabidoo. Dada em Ourense, viinte e çinqo dias de mayo, era de mill e tresentos e seteenta e tres annos.