GMH/ÍNDICE A-Z

510
----/--/--

Partición dunha herdade, supostamente localizada en Comparada*.

B.- Tombo, f. 141r.

* Observacións: Engadido despois, xa que ten letra diferente, posterior á do
tombo.

Esta he a partiçon de cernea da uos de Senras: partese por meo et dan a mea a Pedro Roueo et a seus yrmaos, et a outra mea a Sam Justo et a seus yrmaos; et da mea de don Pedro Roueo façen quatro, et dan a qarta a Crescon Ramiris, et da qarta de Crescon Ramiris façen oyto, et da hua oytaua a Diago Ordones et a seus yrmaos, et a outra a Pedro Casado et a seus yrmoos, et dam outra oytaua a Martin de Baleyron, et dam outra oytaua a Johan Eanes de Cerucia, et as outras quatro a Sam Justo.