GMH/ÍNDICE A-Z

507
1232/05/09.
Manda testamentaria de María Barcala na que lle deixa ó mosteiro de Toxos Outos a súa herdade de Oeedia.

B.- Tombo, f. 140v.

Item sub era predicta Ia CC LXX et quotum VII idus maii ego Maria Barcala facio testamentum monasterio Sancti Justi de tota mea hereditate de Oeedia.

Presente priore; supriore Petro Franco; portario Petro Michaele.