GMH/ÍNDICE A-Z

49

xaneiro, 19

Xoán Frade, fiel de Piñor, entrega a Abrahán de León a recadación das alcabalas dese lugar do pasado ano. (fol. 15)

Joan Frade.

A XIX dias do dito mes, Joan Frade pagou Abraan de Lion en nome de Yuda Peres çento dosentos e triinta mrs. branca en tres dños. dos quaes lle deu sua carta de pago para en pago das alcavalas do anno pasado de XXXIII annos de que fiel de Piñor etç. Tests. Rodrigo Lourenço e Rodrigo Gago.