GMH/ÍNDICE A-Z

36
1433, xuño, 9

Rui Fernandes requeriu a Juan Fernandes Agulla para que dese con el sentencia no pleito de Gonzalo Delgado e Juan Namorado, senon que fose sua a culpa.

(f. 16 v)

Iten do dito mes. Rui Fernandes requiriu a Juan Fernandes Agulla que dese con el sentença ẽno pleito de Gonçalvo Delgado et Juan Namorado, senon que a culpa fose sua, etc. Juan Fernandes pideu o traslado. Ts. Gonçalvo Garçia et Rui de Nantes.