GMH/ÍNDICE A-Z

D228
1459

[Fragmento moi mutilado do que aparenta ser un outorgamento de poder].
(fol. 64fv)

(...) Roy (...) conprido (...) ditos (...).

Materias

procuración; Poder

Persoas

Roi

Outros

Ourense