GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

E2-5
1435, marzo, 25
Embargo ao zapateiro Xoán Díaz e á muller de Gonzalo do Ribeiro por 240 mrs. que deben a Gómez Roxes e Xoán Teixeira por certa cantidade de coiros que estes lles venderan. (fol. 3)
En este dito día et ora et por estas testemuyas os ditos juises poseron enbargo et sacrestaçon a Joan Dias çapateiro que presente estava et en persona da moller de Gonçalvo do Ribeiro por CC XL.- que os ditos Gomes Roges e Joan Teixeira diseron que lles os ditos Joan Dias e Gonçalvo do Ribeyro devian de duas tagaras de coiros que lles venderan, e que non recudisen con elas salvo ao mestre escola. (fol. 3)