GMH/ÍNDICE A-Z

91

febreiro, 8

Poder outorgado a Xoán Fernández de Xolanín, criado do abade, para que demande 180 mrs. (fol. 30-30v)

Joan Fernandes do abade.

En este día (- - -) morador en (- - -) deu poder abastante a Joan Fernandes de Jolanin, criado do abade para que posa demandar a (- - -) de Santa Mariña CLXXX .- vellos e reçeber dar carta de pago, con poder de sustetuyr etç. et (fol. 30)
obrigou seus beens etç. sobre lo qual lle outorgou poder abastante etç. Tests. Joan d’Encontro, Ares d’Ourense, Joan do Bouteiro. Feito a VIII dias de fevereiro.