GMH/ÍNDICE A-Z

126

marzo, 1

Iudá Pérez outorga poder a Afonso García de Toledo para que, xunto con Abrahán de León, poida demandar 800 mrs. a Rodrigo Calvo. (fol. 39v)

Yuda Peres.

En este día e ora et por estas tests. Yuda Peres deu seu poder conprido Afonso Garçia de Tolledo, non revocando o poder que tina dado Abraan de Lion, mays outorgando anbos para que posan demandar a Rodrigo Calvo oytoçentos mrs. que lle devia e dar carta e cartas de pago etç. e obrigou seus beens etç. Tests. os sobre ditos.