GMH/ÍNDICE A-Z

382

agosto, 31

Gonzalo Galego obrígase a pagar 80 pares de brancas a Elvira Gutérrez. (fol. 114)

Elvira Goterres.

En este día Gonçalvo Galego se obrigou de dar a Elvira Goterres oyteenta pares de brancas e alos de trager en çelas. Tests. Goterre Afonso e Joan do Bouteiro.