GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D108
1459, (abril)
Fernando de Cea presenta demanda contra Fernando Bravo por desafío.
(fol. 33b)
En este día, enna çibdade d’Ourense enna (...) ante (eu)* o dito Pero de Miranda alcalde (...) señor paresçeu y presente Fernando de Çea (...) e deulle querela de Fernando Bravo cria(do ...) ouvera (sas)* suas res(...) de (Trella) que tovera (...) e por que el tolle(...) que o desafia(ra ...) a elo e se d(...) pedio ao dito (...) como vis(e ...) (fol. 33b)