GMH/ÍNDICE A-Z

A33
1380( ), maio, 9
Frei Xoán, frade de Santo Antoíño de Oseira e granxeiro da granxa de Santa Cruz, afora a Xoán Calabrín varias herdades, polo tempo que el as ten, pola metade do viño e 8 mrs. de dereitura. (fol. 23v)
Era de mill e quatroçentos e dez e sete annos, quarta feira, IX dias de mayo. Sabeam quantos esta carta viren que eu frey Johan, frade de Santa (Maria)* /Antoyño\ d’Oseyra e grangeyro da granga de Santa Cruz, dou a foro a vos Johan Calabrim toda quanta herdade eu teño enna vila de Andelo, a qual /ennas voses en que a eu teño\ herdade eu teño aforada de Afonso Anes de Andelo que foy. Dou vos a foro a dita herdade segundo que a eu teño /e por tenpo que a teño\ por tal pleito e e condiçon que vos que a lavredes e paredes ben em tal maneira que non defalesca por mingoa de lavor nen por maao paramento et que me dedes dela cada anno a meatade do vyno que que deus en ela der e por dereytura VIIIº mrs., o vyño enno lagar e os outros mrs. por dia de natal, o qual vyño coleredes por min ou por meu omen, o qual proveredes de comer e de beber cumunalmente mentre colerdes o dito vyño, e do al avella eredes de disemo a deus e lyvre e quite de todo outro enbargo, et obrigo todos meus bees para anparar a dereyto con esto que (...) (o que)* aforo / e os que a min som obrigados\. Et eu o dito Joan Calabrin por min e por (...) e por miña vos (- - -) (fol. 23v)
(- - -) (fol. 24)