GMH/ÍNDICE A-Z

148

s/d

Ares Fernández, xastre, outórgase por pago de Vidal de Porqueira de 260 mrs. polo couto de Porqueira. (fol. 45v)

En este día Ares Fernandes alfayate se outorgou por pago de Vidal de Porqueira de dosentos e sesenta mrs. branca en tres dños. para en pago da sua parte do couto de Porqueira do anno de triinta et tres annos e dos quaes CCLX .- se deu por pago. Tests. Diego Meendes e Estevo Rodrigues e Joan Fernandes de Porqueira.