GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Os documentos do Tombo de Toxos Outos

90
1283/05/15. Muros.

Domingo Pérez “Biteyro” renuncia a todo dereito que teña sobre a herdade que en Vilar da Costa tiveron seu pai e seu avó en favor do mosteiro de Toxos Outos.

B.- Tombo, f. 47r.

Transcr.- SALVADO MARTÍNEZ, B.- “Tumbo de Toxosoutos...”, doc. n.º 57, p. 227.

Scriptum Dominici Petri dicti Biteyro.

Era Ma CCCa XXa Ia et quotum XV dias andados do mes de mayo. Conozuda cousa seia a todos que eu Domingo Perez dito Biteyro demandey a uos don Sancho Eanes, abbade de San Iusto de Togis Autos, a herdade que fuy de meu auoo et de meu padre ena villa de Villar de Costa, et uos mostrastes a min as cartas per (...) o dito moesteyro per seu dereyto, et por esto quitome eu della para sempre et outorgu que nuncua demande, et se algun ome de mina parte ou de estraya ou eu a demandarmus en algun tempo peytemus a uos et a uossa uoz C morabedies de boa moeda, et este escrito seya sempre uallyoso en todo tempo.

Testes: (...) Mouro de Muro. Martin Aras, juyz d’Abrito. Johan Merchan de Villarino. Martin Paayz, clerigo de Beua. Fernan Gordo de (...).

Affonsus (...), notario jurado dado del rey na pobra de Muro fuy presente et por rogo das partes fiz este escrito et pono meu sinal en testemoyo de verdade. (Signum).