GMH/ÍNDICE A-Z

506
1434s/d

Afonso de Moreiras sinala home bo na diferencia que mantén con Pedro de Porzomillos sobre bens que lle arrendara. (fol. 157)

En este dito día e ora e por estas tests. Afonso de Moreyras diso que outorgava o conpromiso que era ontre el e Pero de Porçomillos sobre rason dos ditos seus beens que lle tiña arrendados et para que puyna sobre elo seu omme boon para que o librase Afonso Anriques como achasen por dereito e non en outra maneira et su a dita penna e condiçoens do outro contrauto etç. ata (- - -) Tests. Alvaro Afonso rejedor et Afonso dos Santos, Afonso de Lemos et Vasco escripvan. (fol. 157)