GMH/ÍNDICE A-Z

237

maio, 10

O dito preso querélase contra o demandante, Fernando García, a quen reclama 100 floríns como danos e perdas. (fol. 78v)

En este dito día e ora e por estas tests. o dito (- - -) tomou testemunyo contra o dito Fernando Garçia que por quanto o fesera prender a sen rason e sen dereito e o dito pleyto estava pendente ata que fose determinado, que estimava dita ynjuria a çen frolliins etç. e o dito Fernando Garçia diso que se o prendera que o prendera por rason do dito nagoçio e por que non era manente e por aver conprimento de dereito e de justiça, e por ende que lle non fesera ynjuria nehuna por demandar o que lle devia.