GMH/ÍNDICE A-Z

346

agosto, 20

Xoán Pereira e o seu fiador Manuel Afonso obríganse a pagar 200 mrs. a Afonso García de Toledo e a Fernando García de Astorga. (fol. 106)

Afonso Garçia de Tolledo. Feita e dada.

(Sesta feira viinte dias do dito mes, Joan Pereyra vesiño d’Ourense asy como devedor prinçipal et Manuel Afonso tesoureiro seu fiador, anbos a dous de man comuun e cada hun porlo todo, se obrigaron de dar et pagar Afonso Garçia de Tolledo e a Fernando Garçia de Astorga ou a quen nos elles e qual quer delles livraren, dosentos mrs. mrs. de moeda vella, de que se deron por pagos e obrigaronse de lle dar os ditos .- etç. en fin deste mes de setenbro primeiro que ven. Penna V .- Obrigaçon forte e firme etç. Tests. Joan Vasques et Diego Garçia coengo e Rodrigo Gomes)*.