GMH/ÍNDICE A-Z

302
1217/04/11*.

Pedro Fernández “Feo” fai un pacto co mosteiro de Toxos Outos polo cal este lle dá a metade de catro serviciais en Babenzo, partindo os froitos que neles se teñan pola metade. Por iso, Pedro Fernández dóalle ó mosteiro o que ten en Francelos, na vila de Hirmimir, que terá durante a súa vida, e dóalle tamén a Toxos Outos, por un peñoramento que lle fixo, a súa parte na igrexa de S. Salvador de Bastavales.

B.- Tombo, f. 96v.

* Observacións: A data deste documento non se corresponde co mandato de ningún dos abades de Toxos Outos chamados Pedro e que rexeron o cenobio entre 1166 e 1212.

Placitum de Petrus Feo de hereditate de Bauenzo.

In era Ia CCa La Va et quotum IIIo idus aprilis. Ego Petrus Fernandi dictus Feo vobis domno Petro abbati ita quod ego teneam de uestro iure et de uestro dato medietatem de IIIIor seruicialibus quos habetis in Bauenzo et per medietatem probemus et defructemus. Et pro hoc beneficio dono ego et concedo uobis et monasterio uestro hereditatem meam quantam ego habeo et habere debeo in Francelis in villa Hirmimir et quantum ex hodie ibi ganauerim, ita quod teneam cum ipsa uestra in uita mea et ad mortem meam dimittam eam uobis et monasterio uestro liberam et quietam cum quanto in ipsis hereditatibus ganauerim et profecerim et habuerim, et insuper quia uos me recipistis im pignore de de Guilelmo Gullelmiz ego dono et concedo uobis porcionem meam de Sancto Saluatore de Bastauales. Et iam ex hodie profero me in uestro monasterio in uita et in morte. Ita quod si ego aliud testamentum de meo corpore fecerim nichil mihi ualeat sed hodie.

Q. p. f.: Munio Conde, presbiter, conf. Munio Petri, diaconus, conf. Sanino,  presbiter, conf. Johannes Petri, miles. Petrus Iohannis, miles. Munio Didaci, miles. Sancius Martini, miles.