GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D226
1459
Outorgamento de poder para demandar unha débeda a Roi Branco. (fol. 64dv)
(...) de Salgey(ro ...) deu seu poder (...) et a Nuno (...) para que posan (...) ha con
Roy Bran(co ...) que lle deve (...) mrs. de (...) et dar (...)
reçeber f(...) çinco (...). (fol. 64dv)
(...) (fol. 64e)
(...) (fol. 64ev)