GMH/ÍNDICE A-Z

179

abril, 6

Álvaro Fernández, cóengo e vigairo da Terra do Cabido, fai colación da igrexa de San Pedro de Ribeira en Gómez González de Camba, clérigo do Coro. (fols. 58v-59)

Gomes Gonçalves clerigo.

En este día Alvaro Fernandes coengo, vigario da Terra do Cabido, feso collaçon canonica ynstituyçon causa (- - -) da igleia de San Pero de Ribeyra a Gomes Gonçalves de Canba, clerigo do coro da igleia d’Ourense, a quen lle (fol. 58v)
feso por seu barrete enbestindo en el et mandou a todos los freigeses que lle recadasen con todos los disemos e foros e outras quaes quer cousas a dita igleia perteesçentes e que o ajan por verdadeiro reytor etç. Tests. Alvaro de Mira raçoeyro enna dita igleia, Alvaro de Canba criado de Alvaro Laso, Joan do Bouteiro.