GMH/ÍNDICE A-Z

38

1417, abril, 15.
Diego López de Toledo, confirma ter recibido do Concello dous mil maravedís por axuda e gracia que del recibira o dito Concello.
Rui Martínez, notario, declara ter recibido do Concello 46 libras de salario anual por razón do seu oficio de notaría.

Quinse dias do mes de abril. Sabean todos que eu Diego Lopes de Toledo connosco et outorgo que reçebi de Bernald Yanes do Camiño et Gil Peres, procuradores do conçello da çidade de Santiago dous mill maravedis de moeda vella, contando moravedi a tres dineiros, os quaes me pagastes en nome do dito conçello o qual dito conçello me mandou dar os ditos maravedis este anno de feyta desta carta por rason de graças et ajudas que de min reçebera et os quaes maravedis me pagaron en esta guisa: que me pagou o dito Bernald Yanes mill maravedis et o dito Gil Peres outros mill maravedis e asi son cunplidos et pagados os ditos dous mill maravedis da sobredita moeda et dos quaes me outorgo por entrego et ben pagado et renunçio a toda eixençon que nunca diga o contrario et a a ley etc. Feita enna çidade de Santiago anno, dia et mes susoditos. Testemoyas que a esto foron presentes Juan Fernandes de Atares, coengo de Santiago et Lopo Alvares de Leon escudeiro do dito Diego Lopes.
Outorgo eu Rui Martines, notario da çidade de Santiago que reçebi de Gil Peres, procurador do conçello da dita çidade quoreenta et seis libras, as quaes eu ouve da aver este anno da feita desta carta por rason do salario que teño do dito conçello et que ey de aver por rason do dito ofiçio de notaria et das quaes me outorgo por entrego et ben pagado et renunçio a toda eixençon que non diga delo o contrario et porque esto seja çerto escrivi aqui meu nome. Feita VII dias de abril anno Domini MºCCCCºXVII.- Rui Martines, notario ( signo).