GMH/ÍNDICE A-Z

323

xullo, 13

O chantre outorga poder a Álvaro Afonso da Fonteíña para pedir conta a Lopo Ares, arrocheiro, do tempo que colleu o chantrádego. (fol. 100)

Lopo Ares.

En este día Alvaro Gomes d’Escalona chantre, outorgou carta de poder Alvaro Afonso da Fonteyna para que posa tomar conta et fençerla a Lopo Ares arroçeiro dos tenpos et annos que por el colleu seu chantradego e para que lle posa tomar a dita conta e fençerla e acabarla et dar carta e reçeber e recadar e dar carta e cartas de pago etç. e obrigou seus beens etç. Tests. Pero Lopes canonigo et Pero Gomes raçoeiro (- - -) bacheller criado do bispo d’Ourense. ( fol. 100)