GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

498
1434novembro, 27

Vasco de Alván, escudeiro, titor de Tereixa López, outorga carta de pagamento a Inés Anes de Ourantes polas rendas que esta tiña dos bens pertencentes á dita Tereixa. (fol. 154)

Eynes Yanes d’Ourantes.

En este día Vasco d’Alvan escudeiro, asy como tutor et curador que he de Tereija Lopes, filla legitima de Pero Lopes de Vyla Quinta e de Byolante Afonso, outorgou carta de pago a Eynes Yanes d’Ourantes de todoslos frutos e beens que a dita et rendas que a dita Eynes Yanes ouvera dos beens perteesçentes a dita Tereija Lopes, que estan en (- - -) et deuse por pago dos frutos dos ditos beens delos annos pasados ata o anno de triinta e dous annos. Tests. Joan de Vylaside et et Rodrigo de Morgade vesiño de Santiago et Alvaro Frade et Gomes de Bobeda.