GMH/ÍNDICE A-Z

D14
1459, febreiro, 28
Pregóase unha besta que anda solta nun predio para que o seu dono se responsabilice dela. (fol. 4v)
Pregon da besta de Bouça Fria.
En este día es por estes tests. se deu pregon a besta que anda en Bouça Fria a pedimento de Diego das Seixas, que recadase a ella seu dono, senon se perdese etç. et de pagar o mal que lle avya feito. (fol. 4v)