GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

E1-39
1437, xaneiro, 10

Avinza co pintor Afonso Rodríguez, con exención tributaria pagando este ano os 30 mrs. que lle corresponden no repartimento xa feito e 20 mrs. en diante. (fols. 28v-29v)

Aviinça de Afonso Rodrigues (Test. que tomaron os juises et rejepintor. dores e procurador sobre los pedidos)*

Anno domini Mº CCCC XXXVII, a X dias de janeiro, en Ourense, enna iglesia de San Martiño, enna capela de Santa Mariña, presentes ende (fol. 28v) Alvaro Afonso da Fonteyna juis, Loys Gonçalves, Gomes Peres, Garçia Dias d’Espinosa rejedores, Meen Suares procurador, feseron aviinça Afonso Rodrigues pyntor que presente estava, a qual aviinça lle feseron (en esta maneira, que en quanto morase enno curral da Triindade que fose avyndo)* /por todo tenpo de sua vida\ et pagase por este anno do pedido que agora estava repartido triinta mrs. branca en tres dños. et (deste anno)* en deante (en quanto morase enno dito curral)* que pague de cada huun anno viinte mrs. branca en tres dños. et que estes viinte mrs. que os page enna dita rua /onde morar\ quando mrs. alguuns ouver derramados enna dita rua para ajuda dela e non os avendo que os pague para os mesteres et neçesidades do conçello, de cada por día de San Martiño ao procurador do conçello, et do al que seja franco e ysento (en quanto morar enno dito curral)* de todos outros quaes quer mrs. et pedidos e moedas e talas conçelavelles que se deytaren e derramaren enna dita çidade et goze de todoslos privilegos et franquesas et seja obediente et en prol do dito conçello etç. A qual aviinça diseron que lle fasian en quanto podian et devian de dereito etç. et obrigaron os bens do dito conçello etç. Et o dito Afonso Rodrigues obrigou seus bens de pagar por este annos os XXX.- e deste anno en diante os ditos viinte.- en quanto morar (fol. 29)

enno dito curral etç. Penna quiñentos mrs. etç. Tests. Diego das Camoyras et Rodrigo escripvan.