GMH/ÍNDICE A-Z

D94
1459, abril, 16
Querela por agresión contra Xoán de Cabanas e Xoán, sobriño do alcalde de Sandiás. (fol. 30v)

Querella que deron Afonso de Tegoons e Joan criado de Alvaro Suares, de Joan de Cabanas e Joan sobriño do alcallde de Sandigaans.

En este día, enna Praça do Canpo, audiençia da terça, ante os ditos alcalldes, Afonso de Tegoons e Joan, criados de Alvaro Suares, deron querella aos ditos alcalldes de Joan de Cabanas e de Joan sobriño do alcallde de Sandiaans, que seyran sabado a elles (fol. 30v)
(...)
querella (...)po de(...) et faser (...) Ramiro, go(...)