GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

045
1457

XIJ (18R)

-45-

Coudeçillo.

Este dja, Gomes Lourẽço, morador en Santa Vaya do Boyro, outorgo e coñosco que por / rrasõ que teño feyto e outorgada mjña mãda e testamẽto por ante Gomes de / Nemãcos, qu'el rretificaua e rreteficou a dita mãda segundo que por ant'el a / avía outorgado e aquella avía129 por firme4, estable e valedeira / para senpre jamays4; e máys allende do cõtiúdo ẽna dita mãda, diso / que mãdaua e mãdou e que fasja herdeira en todos seus bẽes a Ynés / Peres, súa filla, que lle despoys4 naçeu, e que sostituýa de hũu fillo en / outro, e que morrendo todos menores de hedade, que se tornase4 a mãda / segundo que a avía outorgado; e mays que mãdaua a Afonso da Veiga, morador / en Noya, seu conpridor e titor, a súa leyra de herdade qu'el teẽ ẽna / agra de Briõ, que disẽ a Mámoa, por seu traballo; esto morrẽdose / seus fillos menores de hedade. Outorgou carta de coudeçillo e rretificaçõ, / qual paresçer4 signada de meu signo4. Testigos: Bras Rrodriges, cura da dita / Santa Vaya, e Jon de Briõ, moradores ẽna dita Santa Vaya, e Jon Bõo / de Treytes, morador en Çespoõ.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
129. Despois está riscado mays.